Muutostyöhakemus

Uusi (1.7.2010) asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkaan on ilmoitettava yhtiölle huoneistossa tehtävistä korjaus- ja muutostöistä jotka saattavat vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti hyvissä ajoin, mielellään kuukautta ennen suunniteltua muutostyön aloittamista, ja siihen on liitettävä asianmukaiset selvitykset joista isännöitsijä/hallitus pystyy arvioimaan tehdäänkö työ hyvän rakentamistavan mukaan. Kaikki rakennusluvan alaiset työt käsitellään hallituksessa, esimerkkinä kosteiden tilojen laajennus. Osakkaan on hyvä varata työn toteuttamiselle riittävästi aikaa ja hyvät suunnitelmat, jotta asian käsittely hoituisi joustavasti.

Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa huoneistoissa tehtäviä remontteja. Valvonnan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella.

Osakkaalle kerrotaan muutostyöhakemuksen jättämisen jälkeen, miten asian käsittely etenee ja milloin lopullinen vastaus on odotettavissa. On tärkeää huomioida, että muutostyön saa aloittaa vasta kun siihen on saatu lupa isännöitsijätoimistolta. Tehdyt remontit kirjataan isännöitsijäntodistukseen.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneistoremonteista aiheutuvat kulut peritään remonttia teettävältä osakkaalta. Tämä koskee myös ilmoitusten käsittelyä, remonttien valvontaa sekä mahdollisia lupakustannuksia. Toimistomme käsittelykustannus on 47 euroa/ hakemus ja lisätöiden kustannukset 49 euroa/tunti, valvonta ja lupakustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti.

Lisää ohjeita remontista ilmoittamiseen löytyy kohdasta Asukasinfo – Remonttiohjeet.

Huom. Vesieristystyöt: Ssertifikaatin (VTT) voimassaolon voi tarkistaa Internet-osoitteesta http://www.vttexpertservices.fi/service/certification/valid_certifications.jsp

Huoneisto:

Omistaja:

Muutostyö:

 Help
 Help
Rakennustekniset työt: